top of page

BIBLIOTEKA + TEATR

2024, Bielsko-Biała, Polska
Budynek Użyteczności Publicznej
Konkurs 

 

     Bielsko-Biała to miasto mocno związane ze swoim położeniem geograficznym. Położone jest na Pogórzu Śląskim, u podnóży Beskidów, stanowiących północną część łańcucha górskiego Karpat. Jego powierznia posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, na którą składają się rozległe wzgórza, podzielone głębokimi dolinami potoków z centralną doliną rzeki Białej. Architektura która powstaje w tak specyficznym i atrakcyjnym krajobrazie powianna być z nim ściśle spleciona. Odkrywa jego zalety i poprzez swoją formę podkreśla go i nadaje mu cechy niepowtarzalności.                Zrozumienie miejsca, jego charakteru i powiązań zapoczątkowało proces kreowania nowej przestrzeni miasta w oparciu o procesy geologiczne, które były pierwotnym Architektem miejsca. Ideę projektu oparto również na samym mieście Bielsko – Biała jako przykładzie dwóch oddzielnych aglomeracji przedzielonych doliną rzeki a jednak współinstniejących harmonijnie ze sobą od stuleci. Niezwykle ważne stało się podkreślenie atrybutów miejsca w którym znajduje się projektowana działka i zaproponowanie nowej tkanki krajobrazu, która będąc w ścisłej symbiozie z otoczeniem podkreśli jego piękno nie konkurując z nim. Wsłuchując się w naturę otoczenia i analizując potrzeby założeń projektowych wyłonił się budynek którego sercem jest centralny plac powstały podczas procesu budynkotwórczego będącego aluzją do procesów górotwórczych zachodzących od wieków w tym miejscu. Pierwotna bryła obiektu, wynikająca z zastałego kontekstu, pęka w osi kolizji komunikacyjnej pomiędzy stacją PKP a ul. Broniewskiego naturalnie dzieląc kwartał na 2 części z których jeden zajmuje budynek Teatru a drugi Biblioteka. Następnie ruch pieszych, niczym meandrująca rzeka, eroduje przestrzeń pomiędzy obiektami tworząc wielopoziomowe tarasy. Erozja bryły ma na celu bardziej harmonijne wkomponowanie go w otoczenie, tworząc formy, które zachęcają do eksploracji budynku. Utworzone przez nią rampy łączące różne obszary obiektu dostarczają odbiorcy doświadczenie jak w Le Corbusierowskiej promenadzie architektonicznej.

bottom of page