top of page

AULA MIEJSKA

2023, Rzeszów, Polska
Budynek Użyteczności Publicznej
Konkurs 

 

     Wyzwanie postawione przez konkurs polega na zaprojektowaniu budynku w najważniejszym miejscu miasta Rzeszów, Rynku Miejskim, w bliskim sąsiedztwie kultowego budynku ratusza. Architektura otaczająca Rynek Miejski obejmuje szeroki zakres stylów, od budowli renesansowych po barokowe. Ratusz, wyróżnia się jako architektoniczna perła renesansowa w sercu rynku, a jego centralne położenie i imponująca architektura czynią go nieodzownym elementem kompozycji urbanistycznej. Głównym wyzwaniem jest zaprojektowanie budynku, który nie przyćmi Ratusza, ale który swoją obecnością podkreśli unikalne cechy, które uczyniły z Ratusza punkt odniesienia. Ponadto, musi on doskonale wpasować się w kontekst i proporcje otaczających budynków w pierzei, przyczyniając się do spójnego zamknięcia południowej fasady rynku, uwydatniajac Ratusz jako element wolnostojący.

 

    Aby osiągnąć ten cel, budynek został zaprojektowany z wykorzystaniem materiałów łączących solidność z lekkością, stosując współczesne materiały obecne w otoczeniu, takie jak kamień i miedź, które wraz z upływem czasu szlachetnie zestarzeją się, harmonijnie wtapiając się w otoczenie . Głównym elementem budynku jest siatka słupów, ustawionych w formie kolumn, nawiązująca do światłocienia tworzonego przez detale budynków sąsiednich. Słupy te opierają się na wysokim cokole. Kontrapunktem do rygorystycznego rytmu skóry zewnętrznej są duże otwory, które akcentują osie widokowe budynku. Każdy z otworów odbiegających od reguły ma jasno postawioną funkcje. Dodatkowo, zaprojektowano zwarty i elastyczny uklad przestrzenny, koncentrując usługi budynku wzdłuż ściany budynku sąsiadującego, co pozwala na uwolnienie przestrzeni reprezentacyjnej i nadanie jej przestrzenności.

bottom of page